Korpberget Tynn

Häckande korp. Ingen klättring under häckningsperioden. Länsstyrelsen har beslutat efter samråd med Smålands Klätterförbund, Västerviks Klätterklubb, Tjust ornitologiska och Tjust Naturskyddsförening att stänga Korpberget i Tynn för klättring tiden 15 februari till 31 juli på grund av häckande korp.