Nyheter

Film om SM i bouldering i Västervik

måndag 12 oktober 2015

Nordic Youth Camp 2015

onsdag 22 juli 2015

Movie from Nordic Youth Camp 2015 in Västervik. 50 participants and 13 leaders from all Nordic countries. https://www.youtube.com/watch?v=lBU4X3bChmM

Ny Säkerhetsplan

onsdag 13 maj 2015

Smålands Klätterförbund har i samverkan med 8a och Konsumentverket tagit fram en säkerhetsplan som Produktsäkerhetslagen föreskriver och som klätterklubbarna kan använda när de arrangerar utbildningar och träffar utomhus. Det finns en (pdf) Mall Säkerhetsplan för klätterklubb,   (wordfil)  Mall Säkerhetsplan för klätterklubb som klätterklubbarna kan använda. Se Västerviks Säkerhetsplan för Västerviks Klätterklubb vid sportklättring – Utkast (pdf) som exempel. Den är inplastad och instruktörerna har med sig den i ryggsäcken då de har utbildningar eller träffar.  Vi  har önskat synpunkter från Utbildningskommittén men har inte fått några. Ge gärna kommentarer till planen som är ett föränderligt dokument.

Smålands Klätterförbund anordnade certifieringskurs för sportklätterinstruktörer

måndag 20 april 2015

Lördag, söndag certifierades 11 sportklätterinstruktörer från sex klubbar vid Rådsklippan i Överum. Tre var från Västerviks Klätterklubb.   Första hjälpen utbildning med StefanOmknytningFirning 72

Lyckad bouldertävling i Västervik

söndag 8 mars 2015

61 deltagare deltog från 13 klubbar. Se  Resultat – Kanske vår bästa tävling någonsin. 16 funktionärer från klubben gjorde ett fantastiskt jobb.   Deltagarn fick klättra på 40 problem i kvalet och de 6 bästa räknades. Lederna var variationsrik och på olika lutningar. I finalen så körde vi på samma tre grundstommar som vi kontinuerligt gjorde svårare. Detta gjorde att vi perfekt kunde anpassa svårigheten och hålla tidsschemat. Mycket bra stämning och deltagarna var mycket nöjda.

Se Fredrik Serlachius som vann äldsta junior/seniorklassen flasha första 
finalleden, vilket han var ensam om att göra. Mycket imponerande. 
https://www.youtube.com/watch?v=NfQpIgFGazk&feature=youtu.be