Klätterkurser, prova på klättring och utflykter.

Klätterklubben utökar sitt utbud av sportklätterkurser, prova på klättring och utflykter.
Se:
http://www.vastervikclimbing.se/klatterkurser/