Instruktörer

Vi behöver en instruktör på måndagar och en på tisdagar
som jobbar på klättercentret mellan 17.45-21.00. Arbetet
består i att ta emot besökare. Du får utbildning.
Betalning efter överenskommelse.
Kontakta Stefan 073-0213738
eller Jim 070-4237229 för mer info.
shauna72jpg