Bygglov

En enig miljö- och byggnadsnämnd bestämde idag den 21 februari
att Tjust -fastigheter får bygglov till klätterhallen som Klätterklubben driver.
Verksamheten fortsätter som vanligt.