Västerviks klätterklubb

Adressen är Kristinebergsgatan 12, 593 96 Västervik. 070-4237229.

Årsmötet

24 april valdes följande styrelse:
Ordförande Stefan Rasmussen, sekreterare Caroline Petersson,
kassör Jim Wasmuth, ledamöter Anna Måhlén, Andreas Aldrin och Maria Lind som adjungerad.
Suppleanter Claes Nilsson och Sanna Rasmussen.
Valberedning Mats Åkerman och som revisor Rolf Carlsson.

Medlemsavgiften är 200 kr/år. Avgiften sätts in på bankgiro 360-3552 eller swish . Du får 4 nr av Bergsport och försäkring. m.m